Projekty, projekty…

Miło nam poinformować, że Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dobrym Mieście jako partner realizować będzie dwa projekty wspierające osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Przez najbliższy rok w ramach różnorakich zajęć indywidualnych i grupowych, poradnictwa specjalistycznego, zajęć wzmacniających więzi rodzinne oraz opieki wytchnieniowej wsparciem zostanie objętych ok 80 osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Środki na realizację projektów udało się pozyskać dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie oraz firmą 4M PROJEKT Katarzyna Boniewska.

Pozdrawiam
Wojciech Gajewski