Równolatkowie

Obchody 25 lecia działalności Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej, która podobnie jak nasze koło obchodzi w tym roku swój jubileusz, odbyły się w niedzielę 21 listopada w Olsztynie. O 11:00 w olsztyńskiej Katedrze Św. Jakuba odprawiona została pod przewodnictwem Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza uroczysta Msza Święta, w której oprócz członków i sympatyków stowarzyszenia Akcja Katolicka uczestniczyli zaproszeni goście z Wojewodą Arturem Chojeckim i Starostą Olsztyńskim Andrzejem Abaką. Następnie wszyscy przenieśli się do sali w Centrum św. Jakuba, gdzie po pięknym przedstawieniu przygotowanym przez Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach nawiązującym do święta Chrystusa Króla miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości. W imieniu wszystkich beneficjentów reprezentowanych przez przewodniczących zarządów kół Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Nidzicy, Biskupca, Ostródy i Dobrego Miasta, na rzecz których odbywały się Wenty Dobroczynne podziękowania i życzenia złożył Wojciech Gajewski. Podziękował Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej za 25 lat niesienia dobra w imię chrześcijańskich wartości oraz życzył wytrwałości w ciągłym wywoływaniu uśmiechu obdarowywanych oraz opieki swoich patronów św. Jana Pawła II i św. Wojciecha.

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy panu Krzysztofowi Kozłowskiemu.