Kiermasz świąteczny

Nieodłączną częścią kiermaszu świątecznego tradycyjnie są występy artystów z naszych zespołów. Pod brawurowym kierownictwem Kamila Grochowskiego brawurowo, jako pierwszy wystąpił zespół „Tacy Sami”, działający w ramach Integracyjnego Klubu Terapeutycznego. Co ciekawe klub osiągnął już pełnoletniość gdyż nieprzerwanie działa od 18 lat.
Kolejna prezentacja to występ zespołu muzycznego „Bandadana” tworzonego przez grupę uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, której aranżerem, dyrygentem, instruktorem, dobrym duchem jest Monika Wiśniewska.
Wszechstronne talenty Pani Moniki uwidoczniły się również w występie grupy teatralno – tanecznej „Niepokorni”, którą wspiera również Pan Krzysztof Wolboldtt. Tym razem obejrzeliśmy piękne przedstawienie z przesłaniem ekologicznym.
Dwudziestolecie działalności Koła PSONI w Dobrym Mieście stało się dobrym pretekstem do podziękowań i wyrazów uznania tym, którzy w naszym środowisku działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach zawsze pozostaje niedosyt i poczucie, że wyróżniono nie wszystkich. Jednak zawsze pozostaje gromkie „dziękujemy”!