Kula Doskonałości czyli dobra współpraca w Dobrym Mieście

Już po raz 11 w gościnnych progach Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II odbył się Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez dobromiejskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Licznie zgromadzeni goście mieli okazję podziwiać występy artystyczne oraz zaopatrzyć się w świąteczne drobiazgi przygotowane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Najważniejszym akcentem przedświątecznego wydarzenia stało się wręczenie Gminie Dobre Miasto, którą reprezentowała Pani Wiceburmistrz Beata Harań, Dyplomu Honorowego z Kulą Doskonałości.
Dyplom Honorowy wraz z Kulą Doskonałości to odznaczenie ustanowione przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 1998 roku, przewidziane dla władz samorządowych i ich jednostek oraz innych podmiotów lokalnych. Przyznawany jest za szczególne zrozumienie i wspieranie inicjatyw oraz współpracę z PSOUU, a także za znaczącą pomoc w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Integralną częścią Dyplomu Honorowego jest Kula Doskonałości. Jest to rzeźba ceramiczna o kształcie kuli, na drewnianym postumencie, złożona z dwóch półkul dążących do zbliżenia, które symbolizują władzę samorządową wraz z lokalnymi podmiotami oraz zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, czyli organizacje pozarządowe. Wykonaniem ceramicznej kuli wraz z postumentem oraz ozdobnych pudeł zajmują się uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Koło PSOUU w Tczewie.
Odznaczenie przyznaje Kapituła Odznaczeń PSOUU na wniosek Zarządu Koła.
Przedstawiciele odznaczonych władz samorządowych i innych lokalnych instytucji mają prawo wyrażać opinie oraz zgłaszać wnioski i postulaty do rozpatrzenia przez Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Wręczenia wyróżnienia dokonali przedstawiciele: Kapituły Odznaczeń PSOUU Pani Ewa Gałka oraz Zarządu Koła PSOUU w Dobrym Mieście Wojciech Gajewski i Henryk Borejko.
Pani Ewa Gałka gratulując wyróżnionej instytucji, poinformowała zebranych o decyzji najwyższej władzy stowarzyszenia, jaką jest Zgromadzenie Elektorów, podjętej 19 września br. dotyczącej zmiany nazwy organizacji na „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.
Spotkanie było również okazją do podsumowania projektu „My też możemy być mistrzami”, w ramach którego osoby niepełnosprawne z Biskupca, Jezioran, Olsztyna i Dobrego Miasta rywalizowały w zawodach pływackich oraz dyscyplinach „wodnych” na dobromiejskim basenie.
Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Dobre Miasto.

Wojciech Gajewski