Otwarcie nowej części budynku WTZ

Dzisiejsze radosne spotkanie w ramach Dnia Integracji stało się okazją do uroczystego otwarcia zakończonej w ostatnim czasie inwestycji, której efektem stała się nadbudowa istniejącego budynku mieszczącego Warsztat Terapii Zajęciowej. W nowo otwartych i kompletnie wyposażonych pomieszczeniach znalazły się kolejne pracownie WTZ, mieszkanie treningowe oraz blok rehabilitacyjny z kinezo, fizyko i hydroterapią. Z wielu ciepłych słów, jakie padły w czasie imprezy, na uwagę zasługuje podkreślenie doskonałej współpracy inwestora  – Gminy Dobre Miasto, Powiatu Olsztyńskiego oraz naszego Stowarzyszenia. Dodać też należy stwierdzenie faktu, że słowo GODNOŚĆ w Dobrym Mieście nabiera rzeczywistego wymiaru.