„Krok do samodzielności”

W ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 w mieszkaniu treningowym naszego stowarzyszenia od czerwca realizowany jest projekt „Krok do samodzielności”.
Projekt zakłada przygotowanie opiekunów poprzez szkolenia i praktykę w czasie turnusów mieszkaniowych oraz zwiększenie oferty usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. Osoby te nabędą, rozwiną i podtrzymają umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania poza miejscem zamieszkania.
Kluczowymi elementami innowacji są:
– praktyczne przygotowanie grupy 15 osób, w tym 5 wolontariuszy do profesjonalnej i odpowiedzialnej opieki nad osobami z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności.
– objęcie całodobową opieką w ramach tygodniowych turnusów mieszkaniowych, które potrwają do listopada, grupy 20 osób niepełnosprawnych dobranych w sposób zapewniający opiekunom zapoznanie się z możliwie jak najszerszym przekrojem rodzajów i stopni niepełnosprawności. Każda osoba weźmie udział w dwóch turnusach.
– nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych poza miejscem zamieszkania.
Stopień zadowolenia i zaangażowania uczestników turnusów widoczny jest na załączonych zdjęciach :).

 

+