Wycieczka do Fromborka

 Frombork to małe miasteczko, w którym mieszka około 2500 osób. Większość turystów rozpoczyna pobyt we Fromborku od zwiedzania kompleksu katedralnego. Jest to najważniejsza i najpiękniejsza budowla tego regionu kraju, którą można dostrzec z odległości kilkunastu kilometrów.  W jednej z wież mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik. Na wzgórzu katedralnym znajduje się udostępniona zwiedzającym gotycka katedra, Muzeum Mikołaja Kopernika, planetarium, punkt widokowy – wieża Radziejowskiego. Nasz pobyt wzbogacił przepiękny koncert muzyki organowej na niesamowitym instrumencie.