Kategoria: Kronika

Wycieczka do Fromborka

 Frombork to małe miasteczko, w którym mieszka około 2500 osób. Większość turystów rozpoczyna pobyt we Fromborku od zwiedzania kompleksu katedralnego. Jest to najważniejsza i najpiękniejsza budowla tego regionu kraju, którą można dostrzec z odległości kilkunastu kilometrów.  W jednej z wież mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik. Na wzgórzu katedralnym znajduje się udostępniona zwiedzającym gotycka katedra, Muzeum Mikołaja Kopernika, planetarium, punkt widokowy – wieża Radziejowskiego. Nasz pobyt wzbogacił przepiękny koncert muzyki organowej na niesamowitym instrumencie. 

 

„Krok do samodzielności”

W ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 w mieszkaniu treningowym naszego stowarzyszenia od czerwca realizowany jest projekt „Krok do samodzielności”.
Projekt zakłada przygotowanie opiekunów poprzez szkolenia i praktykę w czasie turnusów mieszkaniowych oraz zwiększenie oferty usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. Osoby te nabędą, rozwiną i podtrzymają umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania poza miejscem zamieszkania.
Kluczowymi elementami innowacji są:
– praktyczne przygotowanie grupy 15 osób, w tym 5 wolontariuszy do profesjonalnej i odpowiedzialnej opieki nad osobami z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności.
– objęcie całodobową opieką w ramach tygodniowych turnusów mieszkaniowych, które potrwają do listopada, grupy 20 osób niepełnosprawnych dobranych w sposób zapewniający opiekunom zapoznanie się z możliwie jak najszerszym przekrojem rodzajów i stopni niepełnosprawności. Każda osoba weźmie udział w dwóch turnusach.
– nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych poza miejscem zamieszkania.
Stopień zadowolenia i zaangażowania uczestników turnusów widoczny jest na załączonych zdjęciach :).

 

+

 

Karnawałowa maskarada.

Początek karnawału to, według tradycji, Święto Trzech Króli, które przypada na 6 stycznia. Ten okres trwa do Środy Popielcowej, będącej początkiem Wielkiego Postu.  Bawili się w tym czasie już starożytni! Wykorzystajmy czas karnawału, nie bądźmy gorsi od naszych pradziadków! Póki karnawał trwa, niech każdy przynajmniej raz zabawi się na wspaniałej imprezie.
Wierni tej tradycji zorganizowaliśmy wielki bal maskowy, a bawiliśmy się wspaniale.

 

Kiermasz świąteczny

Nieodłączną częścią kiermaszu świątecznego tradycyjnie są występy artystów z naszych zespołów. Pod brawurowym kierownictwem Kamila Grochowskiego brawurowo, jako pierwszy wystąpił zespół „Tacy Sami”, działający w ramach Integracyjnego Klubu Terapeutycznego. Co ciekawe klub osiągnął już pełnoletniość gdyż nieprzerwanie działa od 18 lat.
Kolejna prezentacja to występ zespołu muzycznego „Bandadana” tworzonego przez grupę uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, której aranżerem, dyrygentem, instruktorem, dobrym duchem jest Monika Wiśniewska.
Wszechstronne talenty Pani Moniki uwidoczniły się również w występie grupy teatralno – tanecznej „Niepokorni”, którą wspiera również Pan Krzysztof Wolboldtt. Tym razem obejrzeliśmy piękne przedstawienie z przesłaniem ekologicznym.
Dwudziestolecie działalności Koła PSONI w Dobrym Mieście stało się dobrym pretekstem do podziękowań i wyrazów uznania tym, którzy w naszym środowisku działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach zawsze pozostaje niedosyt i poczucie, że wyróżniono nie wszystkich. Jednak zawsze pozostaje gromkie „dziękujemy”!

Mistrzowie-kolejna odsłona

„My też możemy być mistrzami” to projekt, który stowarzyszenie realizuje od kilku lat przy wsparciu finansowym gminy i powiatu olsztyńskiego.
Grupy osób niepełnosprawnych rywalizują na basenie w konkurencjach pływacko – zręcznościowych wykazując się niesamowitym sercem do walki.
Po zakończonych zawodach na basenie przyszedł czas na podsumowanie zawodów i wręczenie medali zwycięzcom, którymi tak naprawdę byli wszyscy uczestnicy rywalizacji. Zaangażowanie, emocje, radość, profesjonalizm, życzliwość, wspieranie się nawzajem to cechy, których od niepełnosprawnych mogą uczyć się „pełnosprawni” sportowcy.

Dobromiejskie talenty

Kolejny grupy twórcze miały szansę zaprezentować się dobromiejskiej publiczności. W salonie artystycznym CKB prezentowały się Zespół „Bandadana” działający pod kierunkiem Moniki Wiśniewskiej oraz grupa taneczna „Niepokorni” również prowadzony przez Monikę we współpracy z Krzysztofem Wollboldtem. Artyści, jak zwykle przejęci, skupieni dali wspaniły popis. Po raz pierwszy zaprezentowała się również Marta Dymek, która czytała własny wiersz dedykowany mamie.