Pomóż

m_pre_panor_4f0af98f41749Z przyjemnością informujemy, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście posiada osobowość prawną i status Organizacji Pożytku Publicznego, na którą można przekazać 1% należnego podatku.

Numer KRS: 0000334982

PSOUU Koło w Dobrym Mieście