III Marsz Godności

Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ma nam pokazać, że wśród nas żyją osoby, które nie mogą w pełni cieszyć się życiem bez naszej pomocy. Sami często różnią się od nas zachowaniem, fizjonomią, zupełnym brakiem mowy lub jej zaburzeniami,co niejednokrotnie powoduje, że traktowani są jako ”gorsi”. Marsz ma zwrócić uwagę na to, iż każdej osobie niepełnosprawnej intelektualnie należy się szacunek, opieka, czułość, czas i poświęcenie. Naszym obowiązkiem jest im pomóc łamać bariery niezrozumienia przez innych, ograniczenia w poruszaniu się, zdobywaniu nowych umiejętności, w komunikowaniu się z innymi.
W Marszu Godności manifestujemy nasz sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w pracy, urzędzie oraz w życiu codziennym. Manifestujemy miłość, godność i szacunek dla nich, za dobro, którego od nich doświadczamy.