Jubileusz 50 – lecia PSOUU

25 października 2013 r. w warszawskim Och – Teatrze odbyła się Gala Jubileuszu 50 – lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym , będąca jednocześnie finałem kampanii informacyjnej „Włączeni w życie”.

Uroczystość prowadzili Beata Chmielowska – Olech i Artur Barciś, którzy na początku powitali dostojnych gości, wśród nich przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Banku Polskiego, władz Warszawy, a nade wszystko członków naszego stowarzyszenia z Panią Prezes Joanną Janochą i Honorowym Prezesem Panią Krystyną Mrugalską.

Najbardziej zasłużeni działacze PSOUU zostali uhonorowani Brązowymi, Srebrnymi i Złotymi Krzyżami  Zasługi, ponadto Pan Kazimierz Nowicki otrzymał Krzyż Komandorski, zaś Pani Krystyna Mrugalska Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Wiele wzruszeń dostarczyła prezentacja przypominająca historię stowarzyszenia oraz audycja radiowa zrealizowana przez młode osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Burzą oklasków i owacją na stojąco nagrodzono finałowy spektakl „Odlot”  w wykonaniu Grupy Teatralnej „Przebudzeni” prowadzonej przez terapeutów z Koła w Ostródzie.

Poniżej kilka obrazów z gali.