Marsz godności 2015

W dniu 29 maja br odbędzie się drugi Marsz Godności. Regulamin imprezy:

 1. Organizatorem marszu jest PSOUU Koło w Dobrym Mieście.
 2. Impreza odbywać się będzie w godz. od 9:00, (zbiórka przed Urzędem Miejskim w Dobrym Mieście, sam wymarsz o godz. 9.30) do godz. 10:00 (zakończenie przemarszu przy Gimnazjum Publicznym w Dobrym Mieście).
 3. Kolumna poruszać się będzie trasą: wymarsz uczestników ul. Warszawska 14, wyjście na ul. Ks. Rzeszutka, następnie Plac Jana Pawła II, ul. Orła Białego, Grunwaldzka, Garnizonowa i przemarsz do Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mieście.
 4. Kolumna pochodu kierowana jest wyznaczoną trasą, ewentualne zamiany organizacji ruchu mogą być podyktowane nagłymi sytuacjami lub wprowadzone przez pracowników Policji.
 5. Kolumna liczyć będzie około 300 osób.
 6. Osoby biorące udział w przemarszu poruszać się będą prawym pasem ruchu (w szyku
  1 szereg, 4 osoby).
 7. Całość przemarszu zabezpiecza i koordynuje organizator – ochrona początku, środka
  i końca kolumny, organy porządkowe służb mundurowych Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście.
 8. Łączność odbywać się będzie przy pomocy telefonów komórkowych.
 9. Na przemarsz nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Osoby uczestniczące w przemarszu winny stosować się do obowiązujących zasad ruchu drogowego i reagować na wszystkie polecenia Policji, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej organizatora.
 11. O nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić w trakcie przemarszu – należy bezwzględnie natychmiast informować stosowne służby – Organizatora, Policję.
 12. Osoby, które nie podporządkują się przyjętym zasadom, będą kierowane na chodnik.
 13. Po przemarszu kolumny „trasa” przemarszu będzie niezwłocznie przywrócona do właściwego stanu ruchu drogowego.
 14. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
 15. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej http://www.psouu.xip.pl/