Popieramy protest osób z niepełnosprawnościami w Sejmie RP

Jesteśmy z Wami!

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dobrym Mieście wyraża poparcie dla protestujących w sejmie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Podnosimy pilną potrzebę podjęcia działań w celu realizacji prawa osób z niepełnosprawnościami do niezależnego życia w poszanowaniu ich godności i podmiotowości, jak również pełnego włączenia w życie społeczne i publiczne.

Jedyną drogą do zagwarantowania Niezależnego Życia osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom jest osiągnięcie kompromisu w toczącym się obecnie sporze pomiędzy stroną rządową a osobami protestującymi.

Wypracowaniu szczegółowych i najlepszych rozwiązań nie sprzyja szum medialny i próby upolityczniania sporu. Wszelkie rozmowy dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnościami powinny mieć miejsce po zakończeniu aktualnego konfliktu z uwzględnieniem wypracowanych przez środowisko rozwiązań.

Zarząd Koła PSONI w Dobrym Mieście