X Powiatowy Dzień Integracji

W pełni sprawni niepełnosprawni – czyli Marsz Godności

„W pełni sprawni niepełnosprawni” to jedno z haseł Marszu Godności, który w piękny sobotni poranek 31 maja przemaszerował ulicami Dobrego Miasta. Uczestnicy pochodu z Biskupca, Jezioran, Olsztynka, Piotraszewa, Żardenik i Dobrego Miasta zostali przywitani przy Urzędzie Miasta przez Burmistrza Pana Stanisława Trzaskowskiego, a następnie barwnym korowodem, profesjonalnie chronieni przez policję i straż pożarną, przeszli do budynku gościnnego Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II, gdzie miały miejsce występy i zawody sportowe. Tradycyjnie już po zaciętej rywalizacji sportowej uwieńczonej wręczeniem medali dyplomów i nagród przez Panią Burmistrz Dobrego Miasta Beatę Harań uczestnicy skorzystali z możliwości rekreacji na basenie „Na Fali”.

Od dziesięciu lat dobromiejskie koło Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest organizatorem Powiatowych Dni Integracji, poprzez które promuje w dobromiejskiej społeczności ideę integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Marsz Godności, który w tym roku rozpoczął obchody jubileuszowego X Dnia Integracji, oficjalnie otwartego przez Dyrektora PCPR w Olsztynie Pana Arkadiusza Patureja,  miał na celu zwrócenie uwagi na obecność w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, jak również uwrażliwienie otocznia na godność osoby ludzkiej.  Mamy nadzieję, że radosny,  kolorowy i głośny przemarsz został przez dobromieszczan dostrzeżony, a Dobre Miasto będzie stawało się dla osób niepełnosprawnych miejscem coraz bardziej przyjaznym.

Przedsięwzięcie zostało wsparte przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Warmiński Bank Spółdzielczy, który ufundował okolicznościowe koszulki.

Wojciech Gajewski