Pomóż

 

Z przyjemnością informujemy, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dobrym Mieście posiada osobowość prawną i status Organizacji Pożytku Publicznego, na którą można przekazać 1,5 % należnego podatku.

Numer KRS: 0000334982

PSONI Koło w Dobrym Mieście

Można też pomagać wpłacając bezpośrednio na konto Koła.

Nr konta:  65 8857 1041 3001 0000 2466 0001