Kiermasz Świąteczny 2018

Popieramy protest osób z niepełnosprawnościami w Sejmie RP

Jesteśmy z Wami!

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dobrym Mieście wyraża poparcie dla protestujących w sejmie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Podnosimy pilną potrzebę podjęcia działań w celu realizacji prawa osób z niepełnosprawnościami do niezależnego życia w poszanowaniu ich godności i podmiotowości, jak również pełnego włączenia w życie społeczne i publiczne.

Jedyną drogą do zagwarantowania Niezależnego Życia osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom jest osiągnięcie kompromisu w toczącym się obecnie sporze pomiędzy stroną rządową a osobami protestującymi.

Wypracowaniu szczegółowych i najlepszych rozwiązań nie sprzyja szum medialny i próby upolityczniania sporu. Wszelkie rozmowy dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnościami powinny mieć miejsce po zakończeniu aktualnego konfliktu z uwzględnieniem wypracowanych przez środowisko rozwiązań.

Zarząd Koła PSONI w Dobrym Mieście

Światło w ciemności czyli Kiermasz Świąteczny

P1190725Od zupełnych ciemności, w których w rytmie muzyki poruszały się świetliste kije, czy jak kto woli miecze „Ostatniego Jedi”  rozpoczęły się występy artystyczne, będące nieodłącznym elementem „Kiermaszu Świątecznego”, organizowanego przez Dobromiejskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zaprezentowały się: grupa taneczna „Niepokorni” zespoły „Tacy Sami” i „Bandadana”. Po występach przyszedł czas na podsumowanie projektu „Krok do samodzielności”, który przez ostatnie pół roku realizowany był w siedzibie stowarzyszenia. Przy tej okazji szczególne podziękowania zostały przekazane wolontariuszom z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, którzy wraz ze swoją opiekunką Panią Basią Opała wspierali osoby niepełnosprawne w ich usamodzielnianiu.
Dobrym słowem wsparli też nasze działania Pani Beata Harań – Z-ca Burmistrza Dobrego Miasta oraz Pan Andrzej Abako – Wicestarosta olsztyński.
Nieustająco i niewątpliwie największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z wyrobami artystycznymi, użytkowymi i kulinarnymi uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez nasze stowarzyszenie, gdzie każdy mógł znaleźć zapowiedź rychło zbliżającego się okresu świątecznego.

Z prawie już świątecznym pozdrowieniem
Wojciech Gajewski

Mistrzowie na basenie

Kolejny finał projektu „My też możemy być mistrzami” realizowanego przez dobromiejskie koło PSONI odbył się 1 grudnia na dobromiejskim basenie i sąsiadującej z nim sali gimnastycznej. Projekt został zrealizowany ze środków Gminy Dobre Miasto i Powiatu olsztyńskiego.
Grupy zawodników z placówek dla osób niepełnosprawnych naszego powiatu i Olsztyna rywalizowały na basenie w konkurencjach pływacko – zręcznościowych wykazując się niesamowitym sercem do walki. Stawili się pływacy z DPS w Jezioranach, WTZ „Wyjątkowe serce” z Olsztyna, ŚDS „7 niebo” z Piotraszewa oraz gospodarze, czyli uczestnicy WTZ w Dobrym Mieście.
Po zakończonych zawodach na basenie przyszedł czas na podsumowanie zawodów i wręczenie medali zwycięzcom, którymi tak naprawdę byli wszyscy uczestnicy rywalizacji. Przy wręczaniu medali bardzo pomocni okazali się Pani Z-ca Burmistrza Dobrego Miasta Beata Harań (z przeuroczą pomocniczką) oraz Wicestarosta olsztyński Pan Andrzej Abako (który obiecał, że swojego pomocnika zabierze za rok). 
Zaangażowanie, emocje, radość, profesjonalizm, życzliwość, wspieranie się nawzajem to cechy, których od niepełnosprawnych mogą uczyć się „pełnosprawni” sportowcy.

Do zobaczenia za rok 

Wycieczka do Fromborka

 Frombork to małe miasteczko, w którym mieszka około 2500 osób. Większość turystów rozpoczyna pobyt we Fromborku od zwiedzania kompleksu katedralnego. Jest to najważniejsza i najpiękniejsza budowla tego regionu kraju, którą można dostrzec z odległości kilkunastu kilometrów.  W jednej z wież mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik. Na wzgórzu katedralnym znajduje się udostępniona zwiedzającym gotycka katedra, Muzeum Mikołaja Kopernika, planetarium, punkt widokowy – wieża Radziejowskiego. Nasz pobyt wzbogacił przepiękny koncert muzyki organowej na niesamowitym instrumencie. 

 

„Krok do samodzielności”

W ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 w mieszkaniu treningowym naszego stowarzyszenia od czerwca realizowany jest projekt „Krok do samodzielności”.
Projekt zakłada przygotowanie opiekunów poprzez szkolenia i praktykę w czasie turnusów mieszkaniowych oraz zwiększenie oferty usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. Osoby te nabędą, rozwiną i podtrzymają umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania poza miejscem zamieszkania.
Kluczowymi elementami innowacji są:
– praktyczne przygotowanie grupy 15 osób, w tym 5 wolontariuszy do profesjonalnej i odpowiedzialnej opieki nad osobami z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności.
– objęcie całodobową opieką w ramach tygodniowych turnusów mieszkaniowych, które potrwają do listopada, grupy 20 osób niepełnosprawnych dobranych w sposób zapewniający opiekunom zapoznanie się z możliwie jak najszerszym przekrojem rodzajów i stopni niepełnosprawności. Każda osoba weźmie udział w dwóch turnusach.
– nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych poza miejscem zamieszkania.
Stopień zadowolenia i zaangażowania uczestników turnusów widoczny jest na załączonych zdjęciach :).

 

+