Aktualności

Ważne: zgłoś się do projektu!

Zgłoś się do testowania form wsparcia w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”:

AAC – Wspomagające i alternatywne metody komunikacji Więcej..

AOON – Asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością Więcej

WPD – Wspierane podejmowanie decyzji. Więcej…

FP – Fundusze powiernicze. Więcej…

MDWS – Mobilny doradca włączenia społecznego. Więcej…